malazgirt meydan muhaberesi
malazgirt meydan muhaberesi
Spread the love

1071 Malazgirt Meydan Muharabesi

 

Malazgirt meydan muhaberesi 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Ovası’nda meydana gelen Malazgirt savaşı , Doğu Roma İmparatoru olan Romen Diyojen ile Selçuklu Sultanı Alparslan arasında gerçekleşmiştir.

 

Bu savaş ile birlikte Anadolu’nun Türklere yurt olması sağlanmış ve Anadolu’nun kapıları Türklere tamamen açılmıştır. Muş ilinde bulunan Malazgirt Ovası’nda gerçekleşen bu savaş ile birlikte Türkler tarihin en büyük zaferini kazanmışlardır. 1071 Malazgirt Meydan Muharabesi nasıl başladığı, geliştiği ve sonucunun ne olduğu hakkında merak edenler için işte detaylar;

 

Doğu Roma İle Komşuluk ve Roma Egemenliği

 

İç Asya’da henüz yeni kurulan bir ülke olan Selçuklular, Gazne devletini yıkıp bu devletin saltanat varlıklarına ve topraklarına sahip olarak güçlenmeye başladılar. Böylece bölgenin hakim gücü konumunda bulunan Doğu Roma İmparatorluğu ile komşuluk başlamış oldu.

 

Doğu Roma, siyasi olarak her ne kadar Anadolu’da hüküm süren bir imparatorluk olsa da, aslında Anadolu topraklarının kültürel ve soyla açıdan Doğu Roma’ya tabi olmadığı söylenebilir. Burada yaşayan Uz Türkleri, Kürtler, Ermeniler, Slavlar, Gürcüler, Peçenekler ve Abazalar, hem azınlık olarak hem de paralı asker olarak bulunuyorlardı. Bu azınlıklar üzerinde siyasi ve askeri baskı kuran Doğu Roma, bölgedeki egemenliğini bu şekilde sağlıyordu.

 

Gaza Seferleri ve Doğu Roma’daki Halkın Durumu

 

Selçuklu Devleti, Malazgirt meydan muhaberesi savaşı henüz başlamadan önce de sık sık Doğu Roma’ya gaza seferleri düzenliyordu. Çünkü Anadolu, hem zengin ve bereketli topraklara hem de ideal bir cografik konuma sahipti. İslam’ı yayma ve verimli topraklara yayılma politikası Selçukluları Malazgirt Savaşı’nı gerçekleştirmeye itti.

 

Türk-İslam tehlikesinin büyük telaşa neden olduğu Doğu Roma’da yaşayan halk üzerinde olumlu etkilere neden olmuştu. Bunun en büyük nedeni, Selçukluların halka zulmetmemeleri, şehirleri yıkmamaları, istila girişimlerinde bulunmamalarıdır. Selçuklular daha çok askeri mevkileri hedef alıyordu. Bunun bilincinde olan Doğu Roma, halkın gönüllü olarak Selçuklulara tabi olacağını bildiğinden baskıyla halk üzerinde egemenliğini sağlıyordu.

 

Malazgirt Savaşının Nedenleri

 

Malazgirt Savaşı’nın en büyük nedeni, Alparslan ve Tuğrul Bey’in Anadoluya sık sık seferler düzenlemeleri ve bunu bir devlet politikası haline getirmeleridir. Selçuklular, göçebe olarak yaşayan Oğuzları Anadolu’dan atmak istiyorlardı. Bunlara ek olarak Romen Diyojen, bütün Türkleri Anadolu topraklarından çıkararak tüm İslam ülkelerinde hakimiyet sağlamak istiyordu.

Savaşın ana nedenlerinden bir diğeri de, Anadolu’nun Türkler tarafından yurt edinmek istenmesidir. Ayrıca Pasinler Savaşı’nda yenilen Bizans İmparatorluğu’nun öc almak istemesi ve Türkmenlerin baskılarının artması da savaşın nedenleri arasındadır.

 

Malazgirt Savaşının Sonuçları

 

Savaşın sonunda Doğu Roma ağır yenilgiye uğratıldı. Romen Diyojen, Alpaslan’ın huzuruna getirildi ve ağır şartların uygulandığı bir anlaşma ile affedildi. Romen Diyojen kendi ülkesine dönüp burada kendi halkı tarafından öldürüldü. Malazgirt savaşının zaferle sonuçlanmasıyla birlikte, Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış oldu.

Savaş sırasında fazla yorulmayan Türk askerleri, Marmara kıyılarına ilerleme şansı elde ettiler. Malazgirt Savaşı ile birlikte bugünkü Türkiye’nin temelleri atılmış oldu. Bizans İmparatorluğu Anadolu’daki gücünü tamamen kaybetti ve Balkanlardan çekilmek zorunda kaldı. Bizans’ın İslam ülkeleri ve Abbasiler üzerindeki egemenliği sona erdi. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde de ilk Türk beylikleri kurulmaya başlandı. Halen, Türkiye’de her yıl 26 Ağustos günü Malazgirt Meydan Muharebesi’nin zafer kutlamaları yapılıyor.

 

Comments

comments

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here