Atom Ve Atom Hakkında Bilinmeyenleri

Atom genel tanımıyla madenin en küçük ve temel yapı taşıdır. Boşlukta yer kaplayan ve ağırlığı olan madde içerisindeki taneciklere bölünerek yine kendi yapı taşı olan parçacıklara atom denilmektedir. Element saf madde demektir. Elementleri oluşturan her küçük parçacık atomu oluşturur. Farklı maddelerin bir araya gelmesine ise bileşen denir. Su bileşendir. Oksijen atomlardan meydana gelmiştir. Hidrojenin de içeriği atomdur. 105 çeşit element bilinmektedir.

 

Vücudumuzdaki atom sayısı 1022’dir. Her bir hücrede 100 trilyon atom bulunur.

 

Atom Kim Tarafından Bulundu?

 

İlk kez 1803 yılında Jonhn Dalton modern atom kavramını ortaya attı. Mikroskoplarla görülemeyen atom teorilerle desteklenerek bulunmuştur. John Dalton Modern atomu geliştiren ve kanıtlayan İngiliz kimyager ve fizikçidir. John Dalton’dan sonra bir çok bilim adamı yeni atom teorilerini orta atmış ve kanıtlamaya çalışmışlardır.

 

Maddenin doğası teorisi atomun en küçük parçacıkları 19yy. başlarında bilim alanına girmiştir.

 

 Atomun Yapısal Özellikleri

 

Atomun yapısal özellikleri elektron mikroskobu ile incelenmektedir. Bu özellikler konusunda ortaya atılan Kuantum Atom Teorisi günümüzde halen geçerliliğini korumaktadır. Atomlar Nedir elektronlar, nötron , proton, çekirdek ve yörüngelerden oluşur. Atomun çapı 10-8 santimetredir.

 

Niels Bohr modern atom nedir teorisine yakın düşünceleriyle, elektronlar rast gele yerlerde değil çekirdeğe yakın katmanlarda bulunduğu görüşündedir. Çekirdeğin etrafındaki elektronlar çember şeklindedir ve her biri belli enerji seviyesine sahiptir. Bu düşüncesiyle Niels Bohr Nobel ödülüne layık görülmüştür.

 

Kuantum teorisine göre bu modeli bohr modelinden farklıdır. Atomun merkezinde bulunan elektronlar orbitallerde bulunurlar. Orbitaller ise belli enerji seviyesine sahiptirler ve atomun küresel katmanlarında bulunurlar. Belirli şekilleri ve açıları vardır.

 

Protonun Özellikleri: Çekirdek kısmında bulunur. Artı yüklüdür. Bir protonun yükü elektronun yükünü dengeler. Protonlar küçüktür ama sıfır olmayan güce sahiptirler. Atomun cinsini belirler. Atomun kütlesini etkiler.

 

 

Elektronun Özellikleri: Atom çevresindedir. Yüklü parçaçıklardır. Atomun tüm kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirler. Kimyasal reaksiyonlarla elektron sayıları değişirken, proton ve nötron sayıları değişmez. Nötr bir atomun elektron almış veya vermiş haline iyon denir.

 

Nötronun Özellikleri: Çekirdekte bulunur. Yüksüz Parçacıklardır. Atomun kütlesin etki ederken, kimyasal özelliğe etki etmez.  Hem protonlara hem de birbirlerine bağlanarak çekirdeği bir arada tutarlar.

 

Çekirdek: Atomun merkezine “çekirdek”  denir. Çekirdekte, protonlar ile nötronlar vardır. Çekirdek, atom kütlesinin %99.9 unu, buna karşılık hacminin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturur.

Atom Nedir Bağları Nelerdir?

Atomlar bir araya gelerek molekülleri oluştururlar. Ancak bunun için birbirlerine bağlanmaları gerekir.Başlıca iki tip bağ vardır.: “İyonik bağı ve kovalan bağ”. İki durumda da bağı oluşturan elektronlardır.

İyonik Bağ

Atomlar, karşı yüklü iyonlar oluşturmak için elektron alır ya da verirler. Karşı yükler birbirlerini çekirdeklerinden, iyonlar bir arada tutulur.

Kovalan Bağ

tomlar elektronları paylaşırlar ve bu nedenle bir arada kalırlar. Aynı elektronlara bir, iki yada bazen üç çekirdek birden çekilir. Su ve azot gazı, kovalan bağlı maddelerdir.

Bunun Hakkında Bilgiler

  • “Kuark” adı , İrlanda’lı yazar James Joyce’un (1882-1941) Finnegan’s Wake adlı yapıtından alınmıştır.
  • Bazı atom izotopları son derece tehlikelidir; Büyükçe miktarlarda depolandıkların da nükleer tepkime başlatabilirler.
  • Bilimadamları, atomdan daha küçük olan bir çok parçacık bulmuşlardır. “Gluon”, “lepton” ,”taus” gibi tuhaf adlar verilen bu parçacıkların, çekicilik, gariplik ve tat gibi özellikleri vardır. Daha büyük parçaların “parçacık hızlandırıcılarında” ezilmesiyle, kısa bir süre için ortaya çıkarlar.

 

Madde Nedir??

Comments

comments

3 thoughts on “Atom Ve Atom Hakkında Bilinmeyenleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir