Din Anlaşmazlığı ile Avrupa Nasıl Bölündü ?

Luther’in pretestoları sonucunda protestan kiliseleri kurulması ardından Avrupa daki hristiyanlar birbirlerine şiddet uygulayan düşman gruplara ayırdılar. Hemen her Avrupa ülkesinde din savaşları olmaya başladı.

1. Deniz Savaşı

Avrupalı devletlerin papanın Öncülüğünde kurdukları ittifak donanması, 1571’de Yunanistan açıklarındaki İnebahtı deniz
savaşında, Osmanlı donanmasını ve binlerce kişiyi yenilgiye uğrattı. Bu savaştan sonra Osmanlı imparatorluğu Avrupa’yı denizden tehdit edemez oldu.

2. Vahiy

Azize Maria Magdalena dei Pazzi (1566-1607), dinsel coşkuyla sık sık kendinden geçer, bu kendinden geçişler sırasında tanrısal gerçekleri dile getirdiğine inanılır ve altı katip, saatler, hatta günler boyunca, söylediklerini kaydederlerdi.

3. İngiltere Kraliçesi Elızabeth

Protestan olan Elizabeth I, İngiltere’yi 1558’den 1603’e kadar yönetti ve öbür dinlere hoşgörü gösterdi. Elizabeth hiç
evlenmeyip, böylece iktidarını yabancı bir kralla paylaşmamış
oldu.

4. İspanya Kralı Felipe II

İspanya kralı Felipe II, Avrupa’nın en güçlü katolik hükümdarıydı.
Kraliçe Elizabeth l’in İskoç kraliçesi katolik Mary’yi idam ettirmesi
üstüne, İngiltere’yi işgal edip katolikleri tahta çıkarmak amacıyla bir filo oluşturdu. “Yenilmez Armada” adı verilen bu güçlü donanma, 1588 temmuzunda yola çıktı.

5. Yenilmez Armada

1588 ağustosunda İngiliz donanması, İspanya kralı Felipe II’nin hazırlatmış olduğu büyük istila donanmasını Yenilmez Armada yenmişti. Bu aynı zamanda protestanların katoliklere karşı bir zaferiydi.

6. Dinsel Bir Dönemin Kıyım Noktaları

Saint Barthelemy Kıyımı

24 Ağustos 1572’de (Aziz Bartholomeus yortusu) Fransa’da katolik naip Catherine de Medicis, binlerce protestan Fransızın öldürülmesi için gizlice buyruk verdi. Bu kıyımla ülkedeki protestanlar topluca ortadan kaldırılmak istenmişti, ama tersine,
kıyım protestanlar ile katolikler arasında kanlı çarpışmalar başlamasına yol açtı.

Nantes Fermanı

1593’te protestan Navarre kralı Henri, “Henri IV” adıyla Fransa tahtına çıkabilmek için katolikliği benimsedi. Çıkardığı Nantes fermanı, protestanlara inanç özgürlüğü tanıyarak, Fransa’da din savaşlarına son verdi.

7. Cizvit Misyonerler

İspanyol soylusu Ignatius de Loyola’nın kurduğu cizvit tarikatına (“İsa Derneği”) üye olanlar, katolik “Karşı Reform”unun misyonerliğini üstlendiler. 1550’den başlayarak cizvit rahipleri Avrupa’nın her yanında etkinlik gösterdiler ve çok geçmeden Amerika’daki halkları hıristiyan yapmaya başladılar: Cizvit misyonerler, tacirlerin gittikleri her yere, onların peşinden gidiyorlardı.

8. Barut Komplosu

1605’te İngiltere kralı James I’i öldürmeyi amaç alan bir katolik komplosu ortaya çıkarıldı. Guy Fawkes, kral James I konuşma yaparken, parlamentoyu mahzenlere yerleştirdiği barutla havaya uçurmayı planlamıştı, “Barut Komplosu”nun ortaya çıkarılması (Fawkes yakalandı ve işkence edildikten sonra idam edildi), İngiltere katoliklerine uygulanan baskıların artırılmasına yol açtı.

9. Dinsel Baskı

Rakip protestan toplulukları da zaman zaman birbirlerine ağır baskılar uyguladılar. 1620’de “Pilgrim Fathers” (Hac Pederleri) adı verilen bir protestan topluluğu, baskılara dayanamayıp, dinsel gürlüğe kavuşmak umuduyla İngiltere’deki Plymouth’dan Kuzey Amerika’ya yelken açtı.

 

 

 

Comments

comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir