Dünya Genelinde Farklı İnanç Sistemleri

Dünya genelinde binlerce farklı inanç vardır. Bu inançlara aşağıda bahsedeceğiz. Bunun yanı sıra en çok yaygın olan dini inançlarda vardır. Bunlar Musevilik, İslam, Hindu dini, Budhacılık, Hristiyanlık, ve Sih dinidir.

Hıristiyanlık Dini

Hıristiyanların inandığı Hz. İsa’nın Tanrının oğlu olduğudur. Hıristiyanlığın simgesi Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği haçı temsil etmektedir.

Verilen 10 Emir

Yahudi kutsal metinlerden uyarılan “eski akit” adını verdikleri 10 kurala uymaktadırlar.

 • Yalnızca tek tanrıya tapmak.
 • Tanrı’nın hiç bir suretini yapmamak.
 • Tanrı’nın adına saygı göstermek.
 • Pazar gününü kutsal saymak.
 • Anne ve Babaya saygı göstermek.
 • Kimseyi öldürmemek.
 • Zina yapmamak.
 • Kimsenin malını çalmamak.
 • Yalan söylememek.
 • Tamahkar olmamak.

Hıristiyanlığın Başlangıcı

Hıristiyanlık H.S.Ç 30 da bu günkü İsrail sınırları içerisinde bulunan Kudüs’te doğmuştur. Günümüzde de dünyanın her yanında inanları vardır.

İsa

İsa y.H.Ö.Ç (hıristiyanlıktan önce çağ) İsrail’de Nasıra’da doğmuştur. H.z İsa 30 yaşına geldiğinde vaaz vermeye, hastaları,sakatları iyileştirmeye başlamıştır. Aradan bir kaç yıl geçtikten sonra İbrani yasalarına karşıt inançlar beslemekle suçlanarak, yargılandı ve çarmıha gerildi.

Kutsal Kitap

Hıristiyanların kutsal kitabı iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar ‘eski ahit’ (Tevrat) ve ‘yeni ahit’ (İncil) dir. Eski ahit olan Tevrat’ta Yahudilerin kutsal metnlerini kapsamaktaydı. Yeni ahit te ise İsa’nın yaşamını ele alıp ve ilk kilisenin gelişimini anlatır.

San Pietro Bazilikası

İtalya , Roma ve Vatikan’da bulunan bu katalik kilisesinin yapımı 100 yıldan fazla sürdü. Kilisenin yapımında Michelangelo ile birlikte 10 mimar çalışmıştır.

san pietro bazilikası
san pietro bazilikası

İslam

İslam tek Tanrı Allah’a inanmaktır. İslama bağlı olanlara müslüman denir. İslamın sigesi hilal ve yıldızdır.

İslamın 5 Şartı

 • Kelime-i şehadet getirmek.
 • Namaz kılmak.
 • Zekat vermek.
 • Oruç tutmak.
 • Hacca gitmek.

İslamın Başlangıcı

H.Ç.S 610’da başlayarak Mekke’de H.z Muhammed’e vahyedildi. Günümüzde dünyanın her tarafında inananlar mevcuttur.

H.Z Muhammed

İslam’ın tanıdığı 26 peygamberden en büyüğü ve sonuncusu olan H.z Muhammmed H.S.Ç 570 yılında Mekke’de doğmuştur.

Kuran

Kutsal kitabımız olan kuran da Allah H.z Muhammed’e insanlığın yer yüzünde nasıl yaşaması gerektiğini açıklamıştır.

kuran
kuran

Mekke

İslam dünyasında Kutsal olan kent Mekke günümüzden 4000 yıl önce H.z İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yapıldığına inanılan küp biçiminde ki kutsal yer Kabe’yi ziyaret için her yıl özellikle de hac ayında müslümanlar mekkeyi ziyaret eder ve Kabeyi tavaf ederler.

Hindu Dini

Hintlilerin çoğu çok tanrıya inanırlar. Gerçekliğin temelinde inandıkları şey tek tanrıdır ve inandıkları ölen bir insanın ruhunun bir başka bedende yeniden doğacağına inanırlar. Hintlilerin kutasal simgesi ‘OM’ sesidir.

Hindu Dininin Başlangıcı

Günümüzde Güneydoğu Asya’nın büyük bölümüne yayılmış olan Hindu Dini y.H.Ç.Ö 1750 ler de Hindistan’da doğmuştur.

Hindu Dini Tanrıları

Hindu dininde en önemli tanrılar şunlardır.

Brahman: Kutsal, mutlak gerçeklik.

Şiva: İyilik ve kötülük tanrısı.

Sarasvati : Gerçek tanrıçası:

İndra: Savaş tanrısı.

Lakşmi: Güzellik tanrıçası.

Kali : Ölüm tanrıçası.

Krişna : Kahraman ve aşık.

Kutsal Kent

Hindistan’daki Varanisi dünyanın en eski kentlerinden ve Hinduların başlıca ibadet yerlerinden biridir. Her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği Ganj ırmağında yıkanmak için Varanisiye gelir. Ganj ırmağından akan suyun günahlardan arındırdığını inanırlar. Ölen insanların çoğunun külleri Ganj nehrinin üzerine serpilir.

ganj nehri
ganj nehri

Buddhacılık

Buddhacılık Buddha’nın öğretilerine dayanır. Buddhacılığın simgesi 8 parmaklı tekerlektir.

Buddhacılığın Başlangıcı

Buddhacılık Kuzey Hindistan’da y. H.Ö.Ç 500’de doğmuştur. Günümüzde Güneydoğu Asya’nın büyük bir bölümüne yayılmış durumdadır.

Buddha

Siddharta Gautama, Hindistan’da y. H.Ö.Ç 563’te doğdu. Babası Kapilavastu kentinin yöneticisiydi. 29 yaşında evinden ve ailesinden kendi halinde doğada yalnız başına yaşamaya başladı.’aydınlanmış kişi’ anlamında ‘Buddha’ diye adlandırılmıştır.

buddha
buddha

Buddhacılık’ta Dört Soylu Gerçek

Bu kutsal ilkeler Dbammapada kutsal metnin içinde yer almaktadır.

 • Duha : Yaşamak acı çekmektir.
 • Samudaya : Bu acının kaynağı arzudur.
 • Nirodha : Yalnızca arzunun yenilmesiyle acıdan kurtulunabilir.
 • Magga : Arzuyu yenmek için, buddhacılıgın sekiz aşamalı yolu izlemelidir.

Altın Pagoda

Birmanya’da Yangoon’daki (Rangoon) Şvedagon pagodası ilk ve en önemli buddhacı tapınaklarından biridir. Altından kaplıdır ve 40000 den fazla elmasla kaplı bir ‘şemsiye’yle’ kaplıdır.

Şvedagon pagodası
Şvedagon pagodası

Rahipler

Buddhacı rahipler, sahip oldukları her şeyden arınarak basit bir yaşam sürerler: Dua eder, öğretir, derin düşünceye dalarlar ve yiyeceklerini dilenerek sağlarlar.

Kutsal Metin

Dhammapa da, Buddha’nın derlenmiş öğretisi Pali Yasa
Derlemesi’nin en iyi bilinen bölümüdür. Dört Soylu
Gerçek, Sekiz Aşamalı Yol’u (doğru görüş; doğru karar;
doğru söz; doğru davranış; doğru iş; doğru çaba; doğru
bellek; temaşa) içerir.

 

Sih Dini

Sih dini tek tanrıya tapma ve yeniden doğuş çevrimi üstüne kuruludur. Tanrı, Sih dininin bütün din öğreticilerine esin veren ebedi Guru’dur. Sih dininin simgesi, “Handa” adı verilen, silahlardan oluşmuş bir desendir.

Sih Dininin Kökeni

Sih dini Pencab bölgesinde (günümüzde Hindistan’ın kuzey
kesiminde ve Pakistan’da), y. H.S.Ç. 1500’lerde ortaya çıkmıştır.
Günümüzde İngiltere ve Kuzey Amerika’da da inananları vardır.

Guru Nanak

Guru Nanak 1469’da Pencab bölgesinde doğdu. 30 yaşında dinsel bir deneyim geçirerek Sih dinini kurdu. Onu öbür dokuz guru izlediler.

Kilit Noktaları

 • Tanrı her şeydedir.
 • Bütün insanlar yeniden
 • Bütün insanlar Tanrı’nın gözünde eşittir.

Beş K’lar

Khalsa’lar (Halis ya da “Su katılmamış” olanlar) kendilerini
Sih dinine derinden adamışlardır. Bunlar şu beş seyi giymek ya
da taşımak zorundadırlar.
 •  Keş Kadınsa kesilmemiş saç, erkekse türban.
 • Kara Çelik bilezik.
 • Kanga Tarak.
 • Kirpan Hançer.
 • Kaççe Çoğunlukla bir alt giysi olarak giyilen kısa pantolon.

Amritsar

Pencab’daki bu kent, Sihlerin kutsal kentidir. Kentte bir gölün
ortasında bulunan Altın Tapınak, Sih dininin başlıca hac merkezidir.

Meditasyon

Sihler, tanrının herkesin içinde bulunduğuna inanırlar. Guru Nanak, bir insanda Tanrı duygusunu güçlendirmekte meditasyonun taşıdığı önemi öğretmiştir. sihler meditasyon sırasında çoğunlukla lespih (Mala) çekerler.

meditasyon
meditasyon

Guru Granth

Guru Granth Sahib, gurular tarafından, özellikle de beşinci guru Guru Arcan tarafından yazılmış ilahileri ve şiirleri kapsar. Sih ayin
töreninin merkezini oluşturan ve büyük saygı gören
bu kitap, özel bir sayvan altına yerleştirilmiştir; Sihler önünde eğilirler.

Sih Terimleri

Darbar Sahib Altın: Tapınak’ın adı.
Capci:  Sabah duası.
Kaur : Kadınların soyadı.
Divan : Toplu tapınma.
Mool : Mantra İnancı belirten terim.
Gurdvara : İdadet yeri.
Guru : Önder, kutsal metin ve Tanrı’nın ortak adı.
Mukti : Ruhun ruh göçü çevriminden kurtulması.
Singh : Erkeklerin soyadı.

Musevilik

“Yahudilik” de denen museviliğe inananlara musevi (yahudi) denir. Kullarına Musevi Yasalan’nı açıklamış olan tek Tann’ya inanırlar.
Simgeleri Hz. Ďavud’un yıldızıdır (altı köşeli yıldız)
Musevilerin Kuralları Ve Dinsel Törenleri
 • Doğan erkek çocuklar sekiz gün sonra sünnet edilirler.
 • Şabbat ya da Sebt günü (Cumartesi) kutsal dinlenme günüdür.
 • Domuz ve kabuklu su ürünlerinin yenmesi yasaktır.
  • Yahudi erkek çocuk 13 yaşına basınca Bar-Mitzvah, yani
  Yahudi yaşaminın erişkin bir üyesi olur.
KİLİT NOKTALARI
• Dünyayı ve tarihini yaratan Tanrı’dır.
• Yahudiler İbranilerin soyundan gelir.

Musevilerin Kökeni

Musevilik y. H.C.O. 2000’de, günümüzde büyük bölümü Ísrail
sınırları içinde bulunan Kenan Ülkesi’n de (museviliğe göre “Vaad Edilmiş Ülke”) doğdu. Günümüzde bütün dünyaya yayılmış durumdadır.

Batı Duvarı

Kudüs’te “Ağlama Duvarı” adı da verilen bu duvar, H.S.Ç. 70’te yıkılan Herodes Tapınağı’nın günümüze kalan tek parçasıdır (tapınağın batı duvarı). Günümüzde Yahudiler bu duvarın önünde dua eder ve büyük yapı taşlarının arasındaki boşluklara yazılı dua ve dilekler sokarlar.
kudus batı duvarı
kudus batı duvarı

Hz. İbrahim

İbranilerin ilk peygamberi Hz. İbrahim, günümüzde Irak sınırları içinde bulunan Ur’da, y. H.Ç.Ö. 2000’de doğdu. Daha sonra, Tanrı’nın buyruğuna uyarak Kenan Ülkesi’ne yerleşti.

Tenah

Museviliğin Kutsal Kitabı’na “Tenah” adı veriir. Yahudi halkının tarihini anlatır. En önemli bölümü, hıristiyanlığın Kutsal Kitap’ının ilk beş kitabını oluşturan Torahtır (Tevrat). Tanrı’nın Musa peygambere bildirdiği On Emir de dahil, Musevilik Yasalar’ını içerir.

Musevilik Terimleri

Diaspora : Yahudilerin Babil’den sürülerek dünyada dağılışı.
Çıkış : Yahudilerin Mısır’dan kaçışı.
Goylar : Yahudi olmayan insanlar.
Rabbi : Din öğreticisi yada önderi.
Sinagog/Havra: İbadethane.
Tefillin : İçinde Torab’dan sözler bulunan, alına ve kollara
sarılan dua muskası.
Kaddiş : Sinagog duası.

Bilinenin Dışında Az biline inançları da İnceleyelim

Вahailik

Bahai inancı bütün dinlerin kökünde bulunan tek Bahailer özel
tapınaklarda ibadet ederler. Bunların tek tanrıya tapma üstüne
kuruludur. Bahailiğin simgesi, inançların bu birleşmesini simgeleyen dokuz köşeli yıldızdır.

Bilgiler

• 19. yüzyılda İran’da kuruldu.
• Kurucusu Bahaullah’tır (1817-1892)
• 6 milyon kadar yandaşı vardır.  bunların çoğu Hindistan’da ve
Güney Amerika’dadır.
• En önemli kutsal metnidir.

 

Dünya Merkezi
Bahailer özel tapınaklarda ibadet ederler. Bunların en ünlüsü, İsrail’de Hayfa’daki, aynı zamanda bahailiğin yönetim merkezi olan Dünya Merkezi’dir.

Konfüçyüsçülük

Konfüçyüsçülük bir tanrıya tapmaya değil, Tao’yu (yolu) izlemeye dayanır. Doğayla uyum içinde dengeli bir yaşam sürme erdemini
öğretir.

Konfüçyüs

Konfüçyüs ya da Kung Fu Li (y. H.Ö.Ç. 551-479), konfüçyüsçülüğün kurucusudur. Çin’de doğmuş, devlet yöneticisi
olarak çalışmış ve çok geçmeden büyük saygı gören bir filozof
olmuştur. “İyi insan hiçbir zaman yalnız değildir” özdeyişi ünlüdür.
konfüçyüs
konfüçyüs
BİLGİLER
• Konfüçyüsçülük y. H.Ö.Ç. 6. yüzyılda Çin’de Şandung ilinde
doğdu.
• Lun yuu (Söyleşiler) başlıca metinlerdir.
• Konfüçyüsçülük Çin ‘in her yanında uygulanmaktadır.
• Başlıca öğretisi, “Size yapılmasını istemediğiniz şeyi
başkalarına yapmayın”dır.

Caynacılık

Caynacılar bir tanrıya inanmazlar. İnançları hiçbir canlıya şiddet
göstermemeye, yani abimsa ‘ya dayanır. Caynacılar yeniden doğuş çevrimine de inanırlar. İyi bir insan daha yüksek bir yaşama
yeniden doğar.

Keşişler

Caynacı keşişler yoksulluğa, boyun eğmeye ve cinsel ilişkiden uzak durmaya dayalı bir ömür sürerler. Herhangi bir böceğe bile
zarar vermemek için, yürürken önlerindeki toprağı süpürürler ve
ağızlarına bir böcek konmaması için yüzlerini örterler.
keşiş
keşiş

Bilgiler

 • H.Ö.Ç. 6. yüzyılda Hindistan’da kuruldu.
 • Caynacılar tapınaklarda ya da evlerdeki dua yerlerinde ibadet ederler.
 • Kurucusu Mahavira’ydı (y. H.Ö.Ç. 540-468)
 • Yaklaşık 4 milyon caynacı vardır; çoğu Hindistan’da yaşar.

Şintoculuk

Şintoculuk, doğa tanrıları tapma üstüne kurulmuştur. Simgesi
bir tapınak girişinin dış çizgilerinden oluşur.

Fuci Dağı

Şintocular doğayı severler. Şintoculuğun kutsal yerlerinin çoğu parklarda, bahçelerde, dağlardadır. Japonya’daki Fuci dağı, şintoculuğun tanrılarından biridir. Doruğundaki tapınak, dua etmeye gelmiş şintocularla dolup taşar

Bilgiler

 • Şintoculuğa inananlar toplu olarak değil, tek başlarına ibadet ederler.
 • Şintoculuk Japonya’da H.Ö.Ç. 8. yüzyılda ortaya çıktı.
 • Eski Konular Derlemesi (Kociki) ve Japonya Vakayinameleri (Nihon-gi) şintoculuk öykülerini içerir.
 • Şintoculuğun başlıca tanrılarından biri Güneş Tanrıçası Ameterasu’dur.
 • Şintocuların çoğu Japonya’da yaşar.

Taoculuk

Taocular birçok tanrıya taparlar. Hedefleri, doğa ile uyum
içinde yaşamaktır. Simgeleri Yin Yang, denge ve uyumu temsil eder.

Laozı

Taoculuğun kurucusu Laozı y. H.Ö.Ç. 4. yüzyılda doğdu, Adı,
“Yaşlı Üstat” anlamına gelir. Efsaneye göre beyaz saçlı doğmuştur.

Taoculuk Hakkında Bilğiler

• Taoculuk (yada “daoculuk”) Cin’de y. H.Ő.Ç. 4. yüzyılda
ortaya çıktı.
• Taocuların çoğu Çin’de ve Uzak doğu’da yaşarlar.
• Taocuların amacı bedenin sakin, dişi yanı Yin’i, etkin, erkek yanı
Yang ‘la dengelemektir.
• En önemli metni, Tao di Çingtir (Yüce Aklın Erdemi).

Zerdüştçülük

Bu inanç iki tanrıya inanır. İyi ruh Ahura Mazda: kötü ruh Angra Mainyu. Simgesi kanatlı Ahura simgesidir.

Ateş Tapınağı

Zerdüştçülüğün ateş tapınaklarında sürekli yanar durumda tutulan kutsal ateşler, Ahura Mazda’yı simgeler, Rahipler, kutsal ateşi
beslerler, ağızlarını örterler.

Bilgiler

• İran’da y. H.Ö.Ç. 1000’de
ortaya çıktı.
• Yaklaşık 140 000 yandaşı vardır;
bunların çoğu Hindistan’da ve
Iran’da yaşarlar.
• Zerdüşt başlıca peygamberidir.
• Kitabı, iyilik ile kötülük

Comments

comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir