«
 1. Anasayfa
 2. ANASAYFA
 3. En Ünlü Fizikçiler Ve Buluşları

En Ünlü Fizikçiler Ve Buluşları

albert einstein

Fizik

 

Fizik İnsanlar, bilim teriminin bilinmediği dönemlerde bile, çevrelerindekilerle ilgili düşüncelerinin doğru olup olmadığını anlamak için deneyler yapıyorlardı.

 • Y. İ.Ö 400 Eski Yunan filozofu Demokritos (y. 1O 460-361), maddenin, “atom” adlı küçük, sert ve görünmez parçacıklardan oluştuğunu ileri sürdü.
 • Y. İ.Ö 260 Yunanlı düşünür Arkhimedes (y. İ.Ö 287-212), cisimlerin su üstünde yüzme ilkesini buldu. Ayrıca, kaldıraç ilkelerini inceledi ve birçok makine icat etti. (Demokritas  Arkhimedes, beden hacminin, dolu banyodan dışarı taşan suyun hacmine eşit olduğunu anlamıştı.
 • 1643 Galileo‘nun öğrencisi, İtalyan bilimadamı Evangelista Torricelli (1608-1647) hava basıncını buldu ve ölçtü. Basınç ölçümünü, kendi buluşu olan cıvalı barometreyle yaptı.
 • 1665 İngiliz matematikçi Isaac Newton (1643- 1727), Matematiğin İlkeleri adlı kitabında, hareket yasaları ile kütle çekimi yasasını açıkladı. Ayrıca, beyaz ışığın, tayfın bütün renklerinden oluştuğunu buldu.
 • 1701 Fransız Joseph Sauveur (1653-1716), ses dalgaları ile titreşim arasındaki ilişkiyi inceledi ve ses bilimi için “akustik” terimini önerdi.
 • 1706 İngiliz Francis Hauksbee (1666-1713), elektrik kıvılcımı oluşturmak için bir sürtünme makinesi yaptı.
 • 1712 İngiliz mühendis Thomas Newcomen (1663- 1729), pistonu ve silindiri bulunan, başarılı bir buhar makinesi yaptı.
 • 1800 Alman asıllı İngiliz gökbilimci William Herschel (1738-1822), kızılaltı dalgaları buldu. Ayrıca, Uranūs ile yüzlerce yıldız ve bulutsuyu buldu.
 • 1803 İngiliz John Dalton (1766- 1844), maddenin atom kuramını geliştirerek, elementlerin ve bileşiklerin atomlar ile moleküllerden oluştuğu yönünde yeni düşünceleri tanıttı.
 • 1807-1808 İngiliz kimyacı Humphrey Davy (1778-1829), potasyum, sodyum, magnezyum, baryum, kalsiyum ve stronsiyumu buldu.
 • 1811 İtalyan fizikçi Ammedeo Avogadro (1776-1856), Avogadro yasasını ortaya koydu. Bu hacimdeki gazlarda eşit sayıda molekül vardır.
 • 1843 İngiliz bilgin James Joule (1818-1889), isi, güç ve iş arasındaki ilişkiyi araştırdı ve açıkladı.
 • 1846 İngiliz fizikçi William Thompson (1824-1907) ve daha sonra Lord Kelvin tarafından, termodinamik yasaları geliştirildi. 1862’de Thompson, bu yasalardan yararlanarak Dünya’nın yaşını hesapladı.
 • 1865 İskoç fizikçi James Clark Maxwell (1831-1879), elektrik ile magnetizma arasındaki ilişkiyi belirtti.
 • 1869 Rus öğretmen Dimitri Mendeleyev (1834-1907) periyodik çizelgeyi hazırladı. Böylece elementler, atom ağırlıklarına göre gruplara ayrılmış oldu.
 • 1876 İskoçya doğumlu konuşma eğitimcisi ve mucit Alexander Graham Bell (1847-1922), telefonu yaptı. Aygıtında, insan sesini elektrik sinyallerine dönüştüren sonra da yeniden sese çeviren bir diyafram vardı.
 • 1900 Alman fizikçi Max Planck (1858-1947) kuvantum (ya da kuanta) kuramını önerdi. Kurama göre enerji, “kuanta” adı verilen küçük birimlerden oluşuyordu. Böylece, ışığın hem enerji hem de parçacık özelliği taşıdığı kuramının yolu açılmış oldu.
 • 1905 Alman fizikçi Albert Einstein (1879- 1955), Özel Görelilik Kuramı’nı yayımladı. Bu kuram, Genel Görelilik Kuramı’yla birlikte, fizik biliminde devrim yarattı.
 • 1909 ABD’li kimyacı Leo Henrick Baekeland (1863- 1944), ilk kararlı plastik olar bakaliti geliştirdi. Böylece plastik sanayisinin temeli atılmış oldu.
 • 1911 Yeni Zelanda aıllı İngiliz fizikçi Ernest Rutherford (1871-1937) atom çekirdeğini buldu.
 • 1913 Danimarkalı fizikçi Niels Bohr (1885-1962) çekirdek çevresindeki elektron kabuklarını buldu.
 • 1938 Alman Otto Hahn (1879-1968) ile Fritz Strassmann (doğumu 1902), nükleer fisyonu (atom çekirdeğinin parçalanıp enerji açığa çıkaması) keşfettiler.
 • 1939 ABD’li kimyacı Linus Pauling (1901-1994), atomlar ve moleküller arasındaki kimyasal bağların özelliklerini açıkladı.
 • 1942 İlalyan fizikçi Enrico Fermi (1901-1954) ilk nükleer reaktörü yaptı.
 • 1945 ABD’li mühendis Percy Le Baron Spencer (1894-1970), mikrodalgalarla deney yaparken cebindeki bir şekerin eridiğini görerek, mikrodalgalanın ısıtma etkisini keşfetti.
 • 1946 ABD’li bilimadamı Willard Frank Libby (1908-1980), karbonla yaş saptama yöntemini geliştirdi.
 • 1947 ABD’li John Bardeen (1908-1991), Walter Brattain (1902- 1987) ve William Shockley (1910-1989), transistörü yaptılar.
 • İ.S 1100’ler İtalyan ve Çinli gemiciler pusula kullanmaya başladılar. Birbirlerinden bağımsız olarak, serbest bırakılan magnetik ibrenin hep kuzeyi gösterdiğini bulmuşlardı.
 • 1600 İngiliz hekim William Gilbert (1544- 1603), kitabı De Magnete‘de, Dünya’nın çekirdeğinin büyűk bir mıknatıs olduğunu ve kutuplarının kuzey ile güneye dönük durduğunu ileri sürdü.
 • 1620’ler İngiliz filozof Francis Bacon (1561- 1626), modern bilimsel yöntemi geliştirdi. Bilginin dayanacağı en iyi temelin deney olduğunu savundu.
 • 1638 İtalyan bilgin Galileo Galilei (1564- 1642), İki Yeni Bilim Üstüne Konuşmalar adlı kitabında, fiziğin mekanik dalının temellerini attı. Kuvvetin ivmeye nasıl yol açtığını araştırdı ve sarkacın özelliklerini keşfetti.
 • 1755 İskoç kimyacı Joseph Black (1728-1799), karbondioksiti buldu.
 • 1765 İskoç mühendis James Watt (1736-1819), ilk verimli buhar makinesini yaptı.
 • 1766 İngiliz kimyacı Henry Cavendish (1731-1810), hidrojeni buldu ve ona “yanan hava” adını verdi.
 • 1779 Fransız kimyacı Antoine Lavoisier (1743-1784), oksijeni keşfetti ve yanma da ki rolünü gösterdi. Ayrıca, havanın çeşitli gazlardan oluşan bir karışım, suyun sa oksijen ile hidrojen bileşiği olduğunu açıkladı.
 • 1799 İtalyan kimyacı Alessandro Volta (1745-1827), birbirlerinden tuz çözeltisiyle ayrılmış farklı metal parçaları kullanarak ilk pili yaptı.
 • 1830’lar Alman kimyacılar, canlıların organik kimyasının temeli olarak karbon üstünde durmaya başladılar. Karbon, kömürden elmasa kadar değişen birçok biçim alıyordu.
 • 1831 İngiliz bilim adamı Michael Faraday (1791- 1867), “elektromagnetik indüksiyon” adı verilen bir süreçle elektrik üretmek için magnetizma dan yararlandı. ABD’li Joseph Henry (1797-1878) de, ondan bağımsız olarak, aynı buluşu yaptı.
 • 1836 İsveçli Jöns Berzelius (1779- 1848), katalizi buldu. Kataliz yoluyla, bazı kimyasal tepkimeler, tepkimeye giren maddeler tüketilmeden hızlandırıla biliyordu.
 • 1839 İngiliz William Fox Talbot (1800-1877) ve Fransız Louis Daguerre (1789-1851) ayrı, ayrı fotoğraf işlemini buldular.
 • 1888 Alman fizikçi Heinrich Hertz (1857-1894), radyo dalgalarının var olduğunu , gösterdi. Marconi Hırvat fizikçi Nikolay Tesla (1856-1943), indüksiyon motorunu yapti.
 • 1894 İtalyan Guglielmo Marconi (1874-1937), 20 yaşında, radyoyu icat etti.
 • 1895 Alman fizikçi Wiyhelm Roentgen (1845-1925) röntgen ışınlarını buldu.
 • 1896 Fransız fizikçi Antoine-Henri Becquerel (1852-1908) radyoaktifliğin etkilerini saptadı.
 • 1897 İngiliz fizikçi Joseph John Thompson (1856-1940), elektronu buldu.
 • 1898 Polonya asıllı Marie Curie (1867- 1934) ile Pierre Curie (1859-1906), radyum ile polonyum elementlerini yalıttılar. Marie Curie, güçlü ışınım salımını “radyoaktiflik” diye tanımladı.
 • 1915 İngiliz baba-oğul William H. Bragg (1862-1942) ile Lawrence Bragg (1890-1971), kristallerin yapısını anlamaya yarayan röntgen ışınlı kristalografiyi geliştirdiler.
 • 1919 Yeni Zelanda asıllı İngiliz fizikçi Ernest Rutherford (1871-1937), bir elementi bir başkasına dönüştürdü. Azot çekirdeğini oksijen çekirdeği haline getirdi.
 • 1931 İngiliz fizikçi James Chadwick (1891-1974), nötronu buldu.
 • 1932 İngiliz fizikçiler J. Cockcroft (1897-1967) ve Ernest Walton (doğumu 1903), ilk atomaltı parçacık hızlandırıcısını yaptılar.
 • 1935 ABD’li kimyacı Wallace H. Carothers (1896-1937), naylonu geliştirdi.
 • ABD’li fizikçi Carl David Anderson (doğumu 1905), bir karşıt madde parçacığı olan pozitronu buldu.
 • 1960 ABD’li fizikçi Theodore Maiman (doğumu 1927), gene ABD’li olan Gordon Gould’un 1957’de açıkladığı düşünceleri temel alarak ilk lazer aygıtını yaptı.
 • 1964 ABD’li fizikçi Murray Gell-Mann (doğumu 1929), nötronları ve protonları oluşturan kuarkların bulunduğunu ileri sürdü.
 • 1980’ler ABD’li matematikçiler Kaos Kuramı‘nı geliştirdiler. Doğanın bilinemezliğine dayandırılmış olan kuram, kamaşık sistemler konusunda tahmin yapmada kullanıldı.
 • 1983 İsviçre’nin CERN laboratuvarında iki önemli atomalu (Wt, Z°) taneciğin varlığı doğrulandı.
 • 1986 Elektriğe son derece az direnç gösteren süperiletkenler geliştirildi.
 • 1990 COBE uydusu, geri plan Işınımında dalgacıklar bularak, Evren’in kökeninin Büyük Patlama olduğu kuramına kanıt sağlandı.

Doğa Bilimlerin Önemli İsimleri Ve Buluşları

Bir Cevap Yaz

seda sarac Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorumlar

 1. Adem

  Ellerine sağlık harika olmuş

 2. Hürpost

  Ünlü fizikçileri ve buluşlarını sayenizde öğrenmiş olduk bilim adamları her zaman bu dünya da büyük önem arz etmekdetir böyle kıymetli bir yazı için teşekkürler.

 3. Bursa Sevdam

  dünya tarihine yön veren ışık tutan sayısız kahramanlardan sadece bir kaçı iyiki geldiniz güzel insanlar eger sizler olmasaydınız bizler hala o karanlık magaralarda yaşıyor olacaktık güzel fikirleriniz yaratıcı buluşlarınızla dünyamıza renk kattınız minnettarız sizlere ……güzel bir yazı dizesi olmuş arkadaşım kalemine sağlık..

 4. Bursa Sevdam

  yayınınızı paylaşmak istedim ama sharet paylaşım butonlarınızı baglamamışınız