evrim
evrim
Spread the love

EVRİM NEDİR

 

Evrim Nedir; Evrim , canlılığın nesilden nesile kazanmış olduğu genetik değişiklikleri sonraki popülasyonlara aktarmasıdır. Yani canlıların zaman içinde değişme biçimidir.

CHARLES DARWIN (1809-1882)

Evrimin nasıl gerçekleştiğini açıklayan Charles Darwin Bilimsel Doğal Seleksiyon teorisini ortaya koymuştur. Evrim kuramı, İngiliz doğa bilimci  Charles Darwın  tarafından geliştirilmiş  ve 1859 yılında, “Türlerin Kökeni” adlı kitapta yayınlamıştır. Darwın , Galapagos adalarındaki hayvanları incelemiş ve bunların, eşsiz olanlarına karşılık, Güney Amerika’dakilere benzediklerini bulmuştur.

 

Evrim Terimleri

 

-Gelişme

Aşağı yukarı bütün canlılar boy, biçim, renk ve güç bakımından birbirlerinden farklılar. Tıpatıp aynı olan bitki yada hayvan bulunmaz.

-Uyum

Canlı bir varlığın yaşadığı ortama uygun özellikler edinmesidir; Örneğin renk gibi bir özellik, bir hayvan yada bitkiye, öbürlerinden daha çok yaşama şansı sağlayabilir.

-Kalıtım

Türlere özgü özelliklerin üreme yoluyla yavrulara geçmesidir. bütün canlı türleri, kendilerine özgü özelliklerden oluşan bütünlerdir.

-Doğal Ayıklanma

Doğal bir eleme yoluyla, canlıların varlıklarını korumalarına yardımcı olan kalıtımsal özelliklerinin sürüp, olmayanların zamanla ortadan kalkmasıdır.

-Rekabet/ En Güçlünün Sağ Kalması

Gerçekten yaşayabilecek olanlardan daha çok birey doğmaktadır. Dolayısıyla, güçlü, iyi uyum sağlamış bireylerin yaşama şansı, zayıf ve gerekli uyumu gösterememiş olanlardan yüksektir.

Uyum Örneği

Hawaii’deki 28 tırmanış kuşu, büyük bir olasılıkla aynı atadan türemiştir. Ancak her birinin, farklı beslenme yöntemine uyarlanmış, farklı biçimli gagası vardır. Bu türlerin bazıları tükenmiştir.

 

Evrimle İlgili Bilgiler

  • Dünyada herhangi bir zamanda var olan bütün bitki ve hayvanlar bir arada değerlendirildiğinde, türlerin %95’inin tükenmiş olduğu görülmektedir.
  • 35-20 milyon yıl önce, Amerika kıta sın da,  Paraceatberium gibi dev gergedanlar yaşamıştır. Bu hayvanların uzunluğu yaklaşık 8 m, boyları ise zürafa kadardı.
  • Yeni Zelanda’nın  uçamayan dev kuşu moa (soyu tükenmiştir) memelilerin bulunmadığı bir dünyada  neler olabileceğinin örneğidir; Egemenlik kuşların eline geçerdi.( Birkaç yarasa dışında, anayurdu Yeni Zelanda olan hiç bir memeli türü yoktur.)
  • Atın atası Hyracoberium, günümüzün teriye köpeği kadardı.
  • Avusturalya’nın gelmiş geçmiş keselileri arasında en irisi, Diprotodan Optatum’dur. Bir gergedan iriliğinde olan bu hayvanın ağırlığı yaklaşık 1.500 kg’dı.

 

PREKAMBRİYEN

4600-590 milyar yıl önce dünya oluştu ve yavaş yavaş soğudu. Atmosferde henüz oksijen yoktu. İlk bakteriler ortaya çıktı. İlk su yosunları gelişip atmosfere oksijen vermeye başladılar. Protistalar (tek hücreli organizmalar) gelişti. Evrim sonucu, çiçeksiz deniz bitkileri ortaya çıktı ve çoğaldı. Solucan ve denizanası gibi ilk hayvanlar belirdi.

Birinci Zaman

Kambriyen

590-505 milyon yıl önce

Omurgasızlar okyanuslara yayıldı. Trilobitler çoğaldı. İlk yumuşakçalar ortaya çıktı.

Ordovisyen

505-438 miyon yıl önce

İlk kabukluların evrimi tamamlandı. İlk balık benzeri omurgalılar göründü; ama yüzgeç ve çeneleri yoktu.

Silüryen

438-408 milyon yıl önce

İlk çeneli balıkların evrimi tamamlandı. Okyonuslarda mercan adaları bollaştı.  Dev deniz örümcekleri avlanmaya, karada da ilk küçük bitkiler yetişmeye başladı.

Devonyen

408-360 milyon yıl önce

“Balık Çağı”

Balıklar denizlere egemen oldu. İlk böcekler oluştu. İlk ikiyaşayışlılar karada çıktı.

Karbon

360-286 milyon yıl önce

“Kömür Çağı”

İklimler sıcak ve nemliydi; geniş ormanlar, zamanla kömüre dönüşecek artıklar oluşmaya başladılar. İkiyaşayışlıların evrimi sonucu ilk sürüngenler gelişti. Böcekler çoğaldı.

Permiyen

286-248 milyon yıl önce

Dünya biraz soğudu. İkiyaşayışlılar azaldı; sürüngenler çeşitlendi. Eğreltiler ve kozalaklılar yayıldı. Bir çok tür, bilinen en büyük kitlesel tükenmelerle yok oldu.

İkinci Zaman

Triyas

248-213 milyon yıl önce

Hava sıcaklıkları yeniden yükselmeye başladı. Kozalaklılar ve eğrelti ormanlar oluşmaya başladı. İlk dinazorlar ortaya çıktı. İlk memeliler göründü.

Jura

213-144 milyon yıl önce

Dünya günümüzdekinden çok daha sıcaktı. Karalara dinozorlar hakim oldu. Bilinen ilk kuş Arcbaeopteryx sürüngenlerden evrimini tamamladı.

Tebeşir

144-65 milyon yıl önce

İlk çiçekli bitkiler ortaya çıkmaya başladı. Dinozorlar çoğaldı. Devir, büyük çaplı yok olmalarla sona erdi. Aralarında dinozorların ve ammonitlerin de bulunduğu bir çok tür dünyadan silinip gitti.

Üçüncü Zaman

Tersiyer

Poleyosen

65-55 milyon yıl önce

İklimler sıcak ve nemliydi. Çiçekli bitkiler  evrimlerini sürdürmekte ve tozaklaştırıcı böceklerle birlikte çoğalmaktaydı.

Eyosen

55-38 milyon yıl önce

Memeliler çeşitlenmeyi sürdürmekte ve hem irileşip hemde çoğalmaktaydı. Primatlar çeşitli biçimler almaktaydılar.

Oligosen

38-25 milyon yıl önce 

İlk insana benzeyen primatlar ortaya çıktı. İlk memelilerin çoğu tükendi. Uçamayan, dev avcı kuşlar çoğaldı.

Miyosen 

25-5 milyon yıl önce

İklimler serinledi; dünyanın her yanındaki ormanlık alanlar küçüldü. Geyik gibi toynaklı memeliler çoğaldı. Dönemin sonuna doğru ilk insangiller ortaya çıktı.

Polisen

5-2 milyon yıl önce

İklimler soğuk ve kurak hale geldi. Memeliler çeşitlenmelerinin doruğuna ulaştı. Kara yaratıklarının çoğu günümüzdeki biçimine benzedi. Denizlere kemikli balıklar egemen oldu.

Kuaterner

Pleyistosen

2 milyon-10.000 yıl önce

“Buzul çağı ”

Mamutlar ve uzun azı dişli kaplan gibi bir çok memeli türü yok oldu. Homo sapiens evrimini tamamladı.

Holosen

10.000 yıl önce günümüz

İnsanlar tarım ve teknolojiyi geliştirdiler ve nüfus arttı.

 

Tembel Hayvanın Gelişmesi

Güney Amerika, üçüncü devirde öbür kara kütlelerinden ayrılmış ve üstünde pek az yırtıcı kalmıştı. Böylece aralarında, bir yer tembel hayvanı olan Megatherium ‘un da bulunduğu birkaç memeli türü, aşırı derecede gelişme fırsatı bulmuştu. Megatherium’un boyu 6 metreyi geçmekteydi.

 

 

 

TASSİLİ-N’AJJER YAZIMIZ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Comments

comments

3 YORUMLAR

  1. Evrim geçmişi aslında çok derinlemesine araştırılması gereken bir konu yüz binlerce canlı çeşidi gelmiş geçmiş bu evrenden bir çok canlı türü kaybolmuş gitmiş varlığını koruyanlardan mevcut tabi ki bu bağlamdayazınız çok kıymetli değerli makaleniz için teşekkür ederiz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here