Fatih Sultan Mehmet Kimdir?

Fatih Sultan Mehmet Kimdir?

Mehmet ya da diğer adıyla Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 yılında Edirne’de doğmuş ve öldüğü tarih olan 3 Mayıs 1481 tarihine kadar otuz yıl boyunca hüküm süren yedinci Osmanlı İmparatorluğu padişahıdır.

 Fatih Sultan Mehmet, 21 yaşında İstanbul’a fethederek bin yıllık Bizans İmparatorluğu’nu ortadan kaldırmıştır.

Gençlik Yılları

 Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 yılında Padişah II. Murat’ın dördüncü oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Altı yaşındayken Amasya’da Rum Sancakbeyi olmuş, iki yıl sonra ise Padişah’ın emriyle birlikte abisiyle yer değiştirerek Saruhan Sancakbeyi olmuştur.

Babası eğitimine oldukça önem vermiş ve Molla Gürani Efendi’yi görevlendirmiştir. Molla Gürani Efendi ile sıkı bir medrese eğitimi alan Fatih Sultan Mehmet geniş bir genel kültür sahip olmuş aynı zamanda İtalyan alimlerle de çalışmıştır. Bu eğitimlerin etkisiyle Fatih Arapça ve Farsçaya ek olarak Latince, Yunanca ve İtalyanca da öğrenmiş ve Batı kültürüne dair geniş bir bilgi birikimine sahip olmuştur.

Tahta İlk Çıkışı

Padişah II. Murat, doğuda ve batıda barışı ve huzuru sağlandığı düşüncesiyle 1444 yılında tahttan çekilerek yerini oğlu Fatih Sultan Mehmet’e bırakmıştır. Bu dönemde Fatih’in genç yaşta olması ve Fatih’e yakın olan paşalar arasında yaşanan çıkar çatışmaları, Macar Kralı’nın barışı yok sayarak tekrar sefere çıkacağını duyurması ve tahtta hak iddia eden Orhan Çelebi’nin isyan girişimleri bir otorite boşluğuna yol açmıştır.

Macar ordusunun Tuna Nehri’ni geçerek Edirne’ye ilerlemesi üzerine Sadrazam Halil Paşa’nın çağrısıyla II. Murat ordunun başına geçerek Varna’da Macar ordusunu bozguna uğratmıştır. Resmi olarak Fatih tahttan çekilmemiş olsa da fiili olarak II. Murat padişah gibi davranmış, savaş sonrasında ise tekrar Manisa’ya çekilmiştir. 1446 yılında ise Sadrazam Halil Paşa’nın çağrısıyla tekrar tahta geçmiş, Fatih ise bunun üzerine Manisa’ya çekilmiştir.

Tahta İkinci Çıkışı

1451 yılında II. Murat’ın ölümüyle birlikte Fatih Sultan Mehmet tekrar tahta çıkmıştır. Fatih’in amacı Tuna’nın güneyindeki ve Fırat’ın batısındaki toprakları alarak dedesi II. Beyazıt’ın hayali olan merkeziyetçi imparatorluğu kurmak olmuştur. Bunun için ise öncelikle İstanbul’u alması gerektiğine inanmaktaydı. Fatih yaşına istinaden içeride ve dışarıda önemli bir tehdit olarak algılanmamıştır. Batıda babası zamanında yapılan anlaşmalar yenilenmiş, Bizans’a ise dostane ilişkilerin devam edeceğini belirtmiştir.

Fetihleri

 

  1. Mehmet’in Fatih unvanına da sahip olmasını sağlayan en büyük fethi İstanbul’un fethi olmuştur. 53 gün karadan ve denizden süren kuşatmalar sonrası İstanbul fethedilerek bin yıllık Bizans İmparatorluğu’na sona verilmiştir. Fetih sonrası başkent İstanbul’a taşınmış ve Fatih Doğu Roma İmparatorluğu‘nun mirasını devam ettirerek kozmopolit yapıya izin vermiştir.

İstanbul sonrasında; Fatih, batıda Sırbistan, Mora, Bosna – Hersek, Eflak ve Boğdan ve Arnavutluk’a seferler düzenlemiştir. Yapılan seferler sonrasında birçok toprak İmparatorluğa bağlanmış ve Balkanlar’da kesin bir Osmanlı hakimiyeti söz konusu olmuştur. Doğu’da ise Kırım Hanlığı’nı Osmanlı Devleti’nin egemenliği altına almış, Karadeniz kıyılarını ele geçirerek Trabzon Rum İmparatorluğu’na son vermiş ve Karamanoğulları ve Akkoyunlu Beylikleri’ni Osmanlı topraklarına katmıştır.

 

Comments

comments

2 thoughts on “Fatih Sultan Mehmet Kimdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir