Fizik Ve Kimya Bilgini Antonie Laurent Kimdir ?

Antoine Laurent fizik ve kimya adına çalışmalar yapmış bir bilgindir. Pariste doğmuş olup aynı zamanda bu şehirde idam edilerek öldürülmüştür. Modern kimyanın, özellikle kimyada nicelik metodunun (kantitatif metot) kurucusu sayılmaktadır. Bir avukatın oğlu olan Lavoisier, çok iyi bir eğitim görmüştür. Asıl çalışma alanı olan kimyada ünlü kimyacı Guillaume-François Rouelle’in (1703-1770) etkisi altında kalıp çok etkilenmiştir.

Genç yaşlarındayken yaptığı bilimsel araştırmalarıyla tanınmış ve 1768 yılında Bilimler Akademesine alınmıştır. Suyun toprağa dönüştürülmesi (1770) konulu ilk araştırmasından beri, Lavoisier bir fiziksel araç olan terazinin nicelik belirtme belirtme yoluyla bir kimyasal sorunu çözebileceğini saptamıştır. Lavoisier’in nicelik metoduyla izlediği yol İsveçli bilgin Karl Scheele’nin (1742-1786) nitelik metoduyla aynı sonucu vermiştir.

Yanma konusundaki araştırmaları o güne kadar gelen kimya kuramlarında değişikliklere yol açmıştır. Bu çalışmalarıyla, yanma sonucunda elde edilen oksit ve anhidritlerin, maddenin yanma olayının başındaki ağırlığının üzerinde bir ağırlığa sahip bulunduklarını göstermiştir. Scheele ve Priestely’in 1774’te oksijenin varlığını bulmaları Lavoisier’ye deneylerin sonuçlarını doğru olarak yorumlama olanağı vermiş, yanma sonucu yanma sonucu görülen ağırlık artımının yakılan maddenin ağırlığıyla oksijenin ağırlığıının toplamından ortaya çıktığı görülmüştür. Bundanda Lavoisier bileşiklerin ağırlığının bunları meydana getiren basit madddelerin ağırlık toplamına eşit olduğunu gözlemlemiştir. Bu gözlemlerini daha çok genelleştirmek adına “kitlenin hep aynı kalması” ilkesini çıkarmıştı. Vergi toplama kurulu üyesi olan Lavoisier, 1794 yılında başka üyelerle birlikte tutklanmış ve idam edilmiştir. Vergi toplama çalışmaları yüzünden suçlandırılmış olan Lavoisier’yi kurtarmak için çağdaş bilim adamlarından hiçbiri en ufak bir çaba göstermemişlerdir. Bunun sebebi Lavoisierin kişiliğinden kaynaklıdır. İnsanlığa olan yararı birçok çağdaş bilginler tarafından kabul görmüş fakat onları küçük görmüş ve kırmıştır. Buda onu ölümle başbaşa bırakmıştır.

Lavoisier Kanunu : Kimyasal reaksiyonlarda ağırlık toplamının sabit olduğunu belirten kanun. Gerçekten bir kimyasal reaksiyonda maddeler birbiri ile birleşip yeni maddeler meydana getirirken toplam ağırlık değişmez. Örneğin 7 gram demirle 4 gram kükürt birleşirse bunların toplamı olan 11 gram demir sülfür bileşiği oluşur. Lavoisier bunu ” bir kimyasal reaksiyona giren maddelerin ağrıkları toplamı, reaksiyondan çıkan maddelerin ağırlıkları toplamına eşittir” şeklinde ifade etmiş ve bu ifade “Lavoisier Kanunu” adını almıştır. Bugün bu kanunun %100 doğru olmadığı araştırmalar sonucunda anlaşılmıştır.

Comments

comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir