İslamiyet Öncesine Neden Cahiliyet Devri Denilir?

Cahiliye Devri

Cahiliye devri: Cehalet bilmemek değil, bildiğini din zannetmektir. İslam’dan önceki kavimler içinde kültürü yüksek ve bilgili kişiler yok değildi. Ancak bilgi ve yaşantıları insanlığa zarar verince, (örneğin kız çocuklarının diri diri gömülmesi gibi) yeni bir yaşayış yani din gönderildi.

Aslında cahiliye dönemindeki insanlar arasında da insanlara saygı vardır. Mesela Kabe cahiliye döneminde de saygın bir mabettir. Orada kurbanlar kesilip fakirlere dağıtılırdı. Oraya ziyarete gelen insanlar hem ticaret hem de kutsal bir görev olarak gelirlerdi. Denilebilir ki genel kültür küçümsenmeyecek derecedeydi.

Sikaye nedir?

Sikaye denilen bir kurum ya da görev belirli bir soydan olan bir aileye verilir. Aile bu görevle iftihar ederdi. Kabeye ziyarete gelen insanlara su ikram edilmesine sikaye denirdi. Hz. Muhammed (as) döneminde bu görev amcası Hz. Abbas’ta idi. Bunu basit bir su dağıtma olarak anlamamak gerekir. Suyu zemzem kuyusundan kalabalık bir grup çıkarır ve ücret karşılığında saygıyla dağıtırlardı. Tabi masrafları soylu aile karşılardı.

Erdemliler Cemiyeti

Bununla birlikte medeni olduklarını gösteren bir diğer örnek ise şudur: Mekke’ye dışarıdan bir tüccar gelip haksızlığa uğrasa yani zülüm edilse bu kurum (Erdemliler Cemiyeti) toplu olarak bu kişinin hakkını zülüm edenden alır ve teslim ederdi.

Bunun örneğini Hz. Muhammed peygamberliği döneminde kendi anlatır. Der ki: ” Ben 25 yaşlarındaydım. Amcam Ebu Talip beni bir eve davet etti. Orada yaklaşık 15 kadar kabile lideri vardı. Bir olaydan bahsettiler. Dışarıdan gelen bir tüccarın malını satıp parasını alamadığını söylediler. Malı satın alan Ebu Cehil(cehaletin babası) adamın hak ettiği parasını vermemiş. Adam da Kâbe’de yüksek bir yere çıkıp Mekkeliler den yardım talep etmiş. Orada bulunan 5 kabile lideri Ebu Cehil’in evine gitmiş zorla da olsa tüccarın parasını alıp adama vermişler. Şimdi toplanmalarının amacı ise bu tür haksızlıkların önüne ebediyen geçmek. Olaydan sonra 15 kadar kabile lideri cemiyeti resmen kurdular. O zamanın adeti üzere anlaşma maddelerini yazıp Kabe’nin duvarına astılar. Ben o anda oradaki üyelerin en genciydim. Cahiliye döneminde katıldığım en faydalı kurumdu.” diyerek o dönemden günümüze bir hatırasını anlatır.

Asıl Cahiliyet Nedir?

  • Kadına değer vermeyip hayvandan aşağı görmek asıl cahiliyettir.
  • Başta bahsi geçtiği gibi kız çocuklarını diri diri gömmek asıl cahiliyettir.
  • Köleliği bir sistem halinde yaşamak. Kölenin insan kabul edilmemesi asıl cahiliyettir.
  • Bir insanın soylu bir adama hanımını gönderip ondan doğacak çocuğun da soylu olacağına inanması asıl cahiliyettir.
  • Kendilerine hiç bir zarar veya fayda sağlamayan taş parçası putların önünde secde etmek asıl cahiliyettir.

 

Yukarıdaki cahiliye tanımlarının hepsi İslam’ın hakimiyeti ile son bulmuştur. Hz. Muhammed peygamber olmadan önce de kızlarına değer vermiş ve omuzuna alıp Mekke’de gezdirmiştir. İnsanlığın kabul edemeyeceği yukarıdaki yanlışları görüp, üzülmüş ve Hira Dağı’n da tefekkür etmiştir. Peygamberliği döneminde yaptığı ilk işlerden bazıları da yukarıda anlatılan cahiliye tanımlarını ortadan kaldırmak olmuştur.

Orman Katletmek Yeni Moda

Comments

comments

One thought on “İslamiyet Öncesine Neden Cahiliyet Devri Denilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir