Levantenler Tatlı Su Frengi

Levantenler

Diğer isimleri tatlı su frengi olarak bilinmektedir. Osmanlı devleti içerisinde Özellikle de Tanzimat Dönemi sonrasında büyük liman kentlerinde, şehirlerinde yoğunlaşan, yaşayan ve alışveriş, ticaret ile uğraşan Hristiyanları tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

 LEVANTENLERİ TARİHİ Kendi ırklarını temsil eden son levantenler, kendi kültürlerini tarihlerini ve sofralarını, yemeklerini yaşatmaya, canlı tutmaya çalışmaktadırlar.

 Tarihte Osmanlı döneminde özellikle doğu Akdeniz’in sahil kıyılarına yerleşmiş Fransa, İtalya kökenli katoliklerden oluşmaktadır.

 Levantenleri dini yukarıda da bahsedilmiş olduğu gibi levantenler eskiden beri Osmanlı Devleti döneminde gelmiş, Anadolu topraklarında yaşamış, ticaretle uğraşmış, Katolik Hristiyanlardan oluşmaktadır.

 Osmanlı Devleti’nin altı asır boyunca birden fazla medeniyeti, ırkı, insanları bir arada adalet içerisinde yönetmiş olmalarından kaynaklanan bir ipucu vardı. Bu ipucu hakkaniyete bağlı bir şekilde Müslümanın camide, Hristiyan’ın kilisede, Yahudi’nin sinagogda özgür bir şekilde, serbest bir şekilde dini vecibelerini yerine getirmeleri kolaylaştırılmıştır ve sağlamlaştırılmıştır.

 Bu nedenle bütün insanlık tarihi boyunca Osmanlı Devleti, medeniyet olarak bütün insanlığa hizmet etmiş bir devlet olduğu için levantenleride Osmanlı Devleti’ne konaklamışlardır ve Ticaretle uğraşmışlardır. Yani tabiri caiz ise zengin olan kesimden oluşmuşlardır.

 İstanbul Levantenleri yazının başında da belirtildiği gibi ticaret yapmak amacıyla Osmanlı Devleti’nin topraklarında yüzyıllar önce gelmiş, yerleşmiş. Avrupalıların son temsilcileri olan levantenlerdir.

 Galatasaray Lisesi bünyesinde İtalyanca bölümünün oluşmasına katkı sağlayan levantenler, özellikle de İstanbul’un tarihi yapısı ile ilgili bir sürü kültür platformlarının açılmasına, tiyatro sanatçısı, boyama sanatı, fotoğrafçılık, aşçılık gibi bir sürü dalda da eğitim görmektedirler, eğitimlerini yeni nesillere aktarmaktadırlar.

 İstanbul’daki levantenlerin ortak görüşü şudur. Osmanlı Devleti daha o zamanlarda Osmanlı Devleti döneminde Avrupa birliğini kurmuştu diyorlar. Çünkü Osmanlı Devleti, levantenlerin O zamanki dedelerine kucak açtığı için bu millet Osmanlı devletine minnettardırlar.

 Yapılan tarihi araştırmalara göre İngiltere, Fransa ve İtalyanların çoğunluğunu oluşturmuş olduğu Avrupalılar, Özellikle de tanzimat döneminden sonra ticaret yapmak amacıyla Osmanlı topraklarına gelmeye başlamışlardır.

 İZMİR LEVANTENLERİ ilk olarak 1620 tarihinde sakız adası üzerinden konsolosların İzmir’e gelmesi ile buradaki serüvenleri başlamaktadır. Soyları azalmıştır. Bugün artık yüzler ile ifade edilecek kadar azalmış olan İzmir’deki levantenlerin İzmir’e sayısız katkıları olmuştur.

 İzmir’de ilk belediye teşkilatlanmasının oluşmasında levantenlerin katkısı oldukça büyüktür. Ayrıca 1847 yılında kurulan İzmir Bankası’nda da levantenlerin katkısı azımsanmayacak kadar çoktur. Levantenler çok çalışkan, çok üretken bir millet oldukları için İzmir’de Özellikle de terzi, aşçı, tiyatrocu, futbolcu gibi bir sürü meslek dalında faaliyet göstermektedirler.

Comments

comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir