Mustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk
Spread the love

Mustafa Kemal Ve Kurtuluş Mücadelesi

 

Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’ te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi idi. Önce annesinin isteği ile mahalle mektebine, sonra babasının tercih ettiği Şemsi Efendi okuluna gitti. Kısa bir zaman sonra babasını kaybetti. Daha sonra annesi ile birlikte dayısının yanına yerleşti. Ancak okula devam etmek için, Selanik’ e teyzesinin yanına gitmek zorunda idi. Mülkiye Rüştiyesinde karıştığı bir kavga nedeniyle, büyük annesi Mustafa Kemal’ i okuldan aldı. Mustafa Kemal askeri okula gitmek istiyordu. Annesinin haberi olmadan askeri rüştiye sınavına girdi ve kazandı. Artık hayatında yeni bir dönem başlamıştı.

Mustafa Kemal’in Askeri Hayatı

Manastır Askeri Lisesine yazıldı. 13 Mart 1899 da bir harp okulu öğrencisi oldu. 1902 yılında, 21yaşında teğmen rüştiyesi ile harp akademisine girdi. Burada arkadaşları ile bir gazete çıkarmaya başladılar. Kurmay yüzbaşı olarak harp akademisinden mezun olduğunda, takvimler 11 Ocak 1905′ i gösteriyordu. Aynı yıl Şam’daki 30. Süvari alayına staj yapmaya gitti. Böylece Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı askeri olarak bu şekilde başladı.

Mustafa Kemal ve Cemiyetler

1904 tarihinde arkadaşları ile vatan ve hürriyet cemiyetini kurdu. 23 Temmuz 1908 de ikinci meşrutiyet ilan edildi. Bu devrim ile birlikte yurtta köklü bir değişim yapılması gerektiğine inanıyordu. Meşrutiyet aleyhine ayaklanmalar başladı. Mustafa Kemal ayaklanmaları bastırmak için, Trablusgarp’ a gönderildi.

Çok geçmeden 13 Nisan 1909 da 31 Mart vakası yaşandı. Çıkan ayaklanma Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı üzerinde etki yarattı. Rejime karşı çıkan bu isyan kısa sürede bastırıldı. Daha sonra Mustafa Kemal Trablusgarp’ a tekrar gidip İtalyanlar ile savaştı. İtalyanlar Trablusgarp’ a 27 Eylül 1911 de saldırmıştı. Mustafa Kemal Trablusgarp’ ta iken Balkan savaşı patlak verdi. Mustafa Kemal bunun üzerine İstanbul’ a geldi.

25 Kasım 1912 de Akdeniz Boğazı Kuvayı Mürettebe Komutanlığı Hareket Şubesi Müdürlüğüne atandı. Edirne 21 temmuz günü 1913′ te Bulgar’dan geri alındı. 1 Ağustos 1914′ te Birinci Dünya Savaşı çıktı. Mustafa Kemal, 19. Tümen Komutanı olarak Çanakkale Savaşına katıldı. Mustafa Kemal Çanakkale savaşının dünya tarihinin en büyük savaşlardan olduğunu söylemiştir.

1916 yılının ortalarına doğru ülkenin ve ordunun içinde bulunduğu durumu anlatan rapor hazırladı. Rapor görüşlerini Enver Paşa benimsemedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal görevinden istifa ederek İstanbul’ a döndü. Ardından tekrar askerlik görevine dönen Mustafa Kemal, 7 Ağustos 1918 yılında Suriye bölgesine tayin edildi. Burada 7. Ordu Komutanlığı görevini üstlendi. Bu şekilde cereyan eden Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı Mondros ateşkes antlaşması imzalanınca değişti.

Kurtuluş Savaşına Hazırlık

Zaman ilerledikçe ülkeyi İstanbul’dan kurtarmanın mümkün olmadığını anlayan Atatürk, Anadolu’ ya geçmeye karar verdi.

19 Mayıs 1919 da Samsun’a ayak bastı. Oradan Amasya’ ya geçti. Burada Amasya Tamimi imzalandı. Yapılan bu girişimler İstanbul hükümeti tarafından duyuldu. Bu durum hükümetin ve İngilizlerin hoşuna gitmedi. Mustafa Kemal Sivas’ a geçti. Burada tutuklanması talep edildi.

Sonrasında 23 Temmuz 1919 da Erzurum Kongresini başlattı. Kongrede alınan kararlar, 11 Eylül 1919′ da kapanan Sivas Kongresinde de onaylandı.

23 Temmuz 1920 de Mustafa Kemal’ i girişimleriyle TBMM açıldı. Yeni Türk devletinin ilk anayasası 1921 de kabul edildi. Düzenli ordu kuruldu. 11Ocak 1921 de Birinci İnönü Savaşı zaferle sonuçlandı. İkinci İnönü 1921 de kazanıldı. Ardından 13 Eylül 1921 de Sakarya’nın doğusu Yunanlardan temizlendi. Dünya tarihinin en büyük meydan muharebesi bu şekilde kazanılmış oldu. Sonrasında yapılan Büyük Taarruz da başarı ile sonuçlandı. Tüm bu başarılar neticesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Sözleri tarihe damga vurmuştur.

Atatürk’ ün Söylediği Sözler

Tarihe geçen, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri şu şekildedir.

‘ Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’

‘ Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. ‘

‘ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.’

‘ Muhtaç olduğum kudret, damarlarımdaki asil kanda mevcuttur.’

‘ Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir.’

‘ Ne mutlu Türk’ üm diyene. ‘

 

​​​​​

 

Comments

comments

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here