Platon’un Hayatı Hakkında İnanılmaz Bilgiler

Platon’un Hayatı

Platonun hayatı  kendi döneminde günümüz üniversitelerinin temeli olan akademiyi kurmuştur. Batı düşüncesinde önemli bir etkiye neden olacak felsefe eserlerini yazmıştır. Pekii platon kimdir? Eski Yunan filozoflarından biridir Platon.

Platonun hayatı, M.Ö 428 yılında doğması ile antik Yunan’da başlar. Platon kimdir diye bakıldığında Sokrates’in öğrencilerinden biri ve Aristo’nun öğretmeni olduğu görülür. Yazılarında adalet, güzellik ve eşitliği ele almıştır. Bunlara ek olarak estetik, siyaset felsefesi, teoloji, kozmoloji, epistemoloji ve dil felsefesi üzerine tartışmalar içeren yazılar da yazmıştır. Platon kimdir sorusunun ikinci cevabı ise ilk yüksek öğrenim kurumlarından biri olan ve Atina’da bulunan Akademi’yi kuran kişi olarak cevaplanabilmektedir. Yine Atina’da M.Ö 348 yılında vefat etmiştir.

Erken, Orta ve Geç Dönemlerine Genel Bakış

Platon için erken dönemler seyahat ettiği yılları kapsamaktadır. Bu yıllar M.Ö 399 ve M.Ö 387 yıllarıdır. Sokrates’in Özrü adlı eserini öğretmeninin ölümünün arkasından yazdığı anlaşılmaktadır. Bu dönemdeki diğer eserleri arasında ise Hippias Major-Minor-Ion, Euthyphro ve Protagoras yer almaktadır. Bu eserlerinde bulunan diyaloglar aracılığıyla öğretmeni Sokrates’in öğretilerini aktarmaya çalışmıştır.

Orta dönemlerinde ise Platon kendi ağzından bireyin ve toplumun merkezi, adalet, cesaret, bilgelik ve ılımlılık kavramları üzerine yazmıştır. Eseri “Cumhuriyet” yine bu dönemde filozof kral kavramının keşfedilmesi ile yazılmıştır.

Geç dönemlerinde Platonun hayatı, öğretmeni Sokrates’i de örnek almasıyla kendi erken metafizik fikirleri üzerine düşünmeye başladığı bir dönem olmuştur. Dans, müzik, drama ve mimarinin yanı sıra etik ve ahlak kurallarını da göz önünde bulundurarak sanatın rolünü araştırmaya da bu dönemde başlamıştır. Bunun yanında Formlar Teorisi ile ilgili yazılarında filozof, fikir dünyasının değiştirilemez ve bir tek olduğunu ileri sürmektedir. Duyular ile algılanan dünyanın aldatıcı ve değişken olduğunu da ekler bu yazılarına.

Platon’un Son Yılları

Platonun hayatı son yıllarını kurduğu Akademi’de ve yazıları üstünde çalışarak geçirmesiyle sonlanmıştır. Ölümü etrafındaki koşullar net olmasa da M.Ö 348 yılında, seksenli yaşlarının başında öldüğü kesin olarak görülmektedir. Bazı akademisyenler bir düğünde katılımcıyken öldüğüne inansa da uykusunda huzur içinde öldüğüne inanan bir kesim daha bulunmaktadır. Platon’un felsefe ve insanların doğası üzerindeki etkisi anavatanı Yunanistan sınırlarının çok daha ötesine uzanmakta ve kalıcıdır. Çalışmaları matematik, bilim ve doğa, etik ve politik teori gibi geniş bir yelpazeye sahipti.

Madde Nedir?

Comments

comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir