ÜNLÜ MATEMATİKÇİ LEIBNIZ KİMDİR ?

(1646-1716) Alman bilim adamı ve filozofu. Leipzig şehrinde doğdu. Genç yaşta,o zaman kadar yayımlanmış bütün felsefi eserleri okumuş bulunuyordu. Leipzig ve Jena üniversitelerinde felsefe ve hukuk öğrenimi gördü. Daha sonra Altdorf Üniversitesinde felsefe il hukuk ilgileri konusunda yaptığı yaptığı doktora çalışmasıyla hukuk doktoru oldu. Çok yanlı bir düşünür olan Leibniz‘in yaptığı çalışmalar sadece felsefede kalmamış, aynı zamanda matematik, tabiat, tarih, filoloji, hukuk ve teoloji gibi çeşitli alanlara da yayılmıştır. Newton ile birlikte diferansiyel ve integral hesabı bulup geliştirmiştir. Bütün hayatı boyunca bilgiyi hayat için, hayatın hizmetinde kullanmayı denemiştir. Leibniz felsefi sisteminde, matematik-mekanist tabiat görüşüyle organik tabiat görüşü, üniversalizm ile individüalizm, metafizik ile bilimsel araştırma, matematik ile mantık yan yana bulunmaktadır. Yeni çağ Alman felsefesinin ilk büyük düşünürü olan Leibniz’e göre “yalnız matematikçiler ileri sürdüklerini kanıtlayabilecek durumdadırlar.” Matematiğin bu sağlamlığı metodundan geldiğine göre, matematik metodunu felsefeye uygulamak gereklidir.

Matematikte bir hesap yanlışı nasıl bulunuyorsa, felsefede de kavram yanlışlıkları aynı kesinlikle ortadan kaldırılabilir.Böylelikle evrensel bir felsefe dili, bir bilim dili kurulmuş olacaktır. Felsefeye uygulanan matematik metodun, eldeki bilgileri tanımlamak ve yeni bilgileri bulmak gibi iki ana görevi olacaktır. Leibniz felsefenin metodunu ve özünü belirleyen monadlar öğretisi kendisinden sonra gelen birçok düşünürü de etkilemiştir. Doğru-yanlış iyi-kötü, din, tabiat gibi alanlarda da Leibniz yeni çağ Alman felsefesinin temel dayanaklarından biri olmuştur.

Comments

comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir